Általános Szerződési Feltételek

Regisztráció kizárólag azoknak a Szolgáltatóknak szükséges, akik hírleveleiket a rendszerben szeretnék megjeleníteni!

A hírlevelek olvasása regisztráció nélkül, ingyenesen elérhető a web-oldalon, illetve a NewsMix.hu ingyenesen letölthető mobilalkalmazásban.

A NewsMix.hu weboldal üzemeltetője az Infotec Informatikai és Információtechnikai Kft (továbbiakban Infotec).

Név: INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft.

Székhely és levelezési cím: 6720 Szeged, Arany J. u. 7. II. em.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 62 550 748

E-mail cím: info@newsmix.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-000180

Adószám: 10224193-2-06

A NewsMix.hu oldalon keresztül történő, előfizetéssel igénybe vehető szolgáltatás kizárólag magyarországi jogiszemélyek (Szolgáltatók) részére nyújtott szolgáltatás.

A NewsMix.hu Szolgáltatók e-mailben, hírlevélben, direkt mailben a rendszerben közzétett, publikus, HTML alapú tartalmainak web-oldalon, valamint mobilalkalmazásban történő megjelenítését, keresését, megosztását támogató szolgáltatást biztosít. Infotec alapvető célja valós termékek, szolgáltatások, programok, hírek reklámjainak közvetítése.

A Szolgáltató regisztrációja http://site.newsmix.hu/site/signup oldal keresztül lehetséges, a Szolgáltató adatlapjának kitöltésével. Az Szolgáltatói adatlapon található adatok nem minősülnek személyes adatnak.

A regisztrációt követően az Infotec megerősíti, vagy elutasítja a regisztrációt.

Infotec bármely korhatárhoz kötött, vagy az alábbi kategóriába sorolt Szolgáltató aktiválását elutasítja: illegális termékek forgalmazói, felnőtt tartalom, drogok, hamisítványok, randi és párkereső oldalak, szerencsejáték, álhírek, hamis termékek, megtévesztő reklámok, MLM hálózatok, szélsőséges szervezetek, szekták. Szolgáltató elfogadja, hogy Infotec a regisztráció aktiválását külön indoklás nélkül elutasíthatja.

A Szolgáltatók az info@newsmix.hu e-mail címen bármikor kérhetik a regisztráció törlését. A törléshez szükséges a Szolgáltató Profil adatlapján található “Fogadó fiók címe” megadása. A Regisztráció törlésével egyidőben Infotec megszünteti a Szolgáltató megjelenését a rendszerben, a további hozzáférést az adminisztrációs felülethez, valamint törli a Szolgáltató minden adatát, a tartalmakkal, a megjelenési statisztikával együtt.

Szolgáltatók részére a regisztrációt követő 30 napig a szolgáltatás ingyenes. Az ingyenes időszakot követően a Szolgáltató regisztrációja nem szűnik meg. Az ingyenes időszakot követően csak az előfizetéssel rendelkező Szolgáltatók tartalmai jelennek meg a weboldalon, illetve a mobilalkalmazásban.

A Szolgáltató előfizetés formájában veheti igénybe a szolgáltatást. Előfizetési csomag vásárlása kizárólag regisztrált, bejelentkezett Szolgáltatók részére lehetséges.

Az előfizetés az oldalunkon keresztül online bankkártyás fizetési móddal történik. A NewsMix.hu részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor a Szolgáltatót átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a NewsMix.hu oldalán. Rendszerünk a Szolgáltató kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Az NewsMix.hu oldalon az alábbi kártyatípusok használhatók:

  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • American Express

Fizetéshez használható az előzőleg feltöltött Barion fiók is. A Barion szolgáltatásairól bővebb információk a https://www.barion.com/hu/ oldalon olvashatók.

Sikeres vásárlás esetén A rendszerben automatikusan generálódik az Infotec által kiállított számla, amelyet Szolgáltató a Profilban megadott e-mailcímre megkap, illetve utólag bármikor elektronikusan letölthet.

A Szolgáltató a Regisztráció során elfogadja a Felhasználói szabályzatot. A newsmix.hu oldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Infotec nem iktatja. A Szolgáltató a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban az Infotec levelezési címére, vagy az info@newsmix.hu email címen teheti meg.

A NewsMix.hu-n megjelenő tartalmak a rendszerben regisztrált Szolgáltatók által közölt információk. A megjelenő tartalmak a Szolgáltatók által közölt hírlevelek, közvetlen email reklámok, amelyekre a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól alá esnek.

A Szolgáltatók kötelesek betartani, valamint teljes körű felelősséggel bírnak a törvényben meghatározott “Az egyes áruk reklámozására és az azokkal összefüggésben történő szponzorálásra vonatkozó tilalmak és korlátozások”, valamint az “Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások” vonatkozásában.

Az Infotec közvetítő szolgáltatóként biztosítja a Szolgáltatók, Felhasználók részére a hozzáférést. Az Infotec által nyújtott szolgáltatás megfelel a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 8-12. §-ában meghatározott feltételeknek, ennek megfelelően a 2008. évi XLVIII. törvény 23.§ 2.a pontja alapján mentesül a reklám tartalmából eredő jogsértés felelősség alól.

Az Infotec minden Szolgáltató részére automatikusan biztosítja az általa küldött információk továbbítását, az információkat tartalmilag nem elemzi, nem módosítja. A tartalmak tárolása kizárólag a Szolgáltató által meghatározott időtartamban történik. A tartalom különböző felbontású mobil eszközön való megjelenítés hibájáért, a tartalom HTML alapú közzétételével összefüggő technikai problémákért az Infotec nem felel. A Szolgáltatónak lehetősége van a technikailag hibásan megjelenített hírlevelének tiltására.

A newsmix.hu az információkat minden Felhasználó számára korlátozás, egyedi szűrés nélkül közvetíti, kivéve a Felhasználó által beállított szűrési feltételeket. A Szolgáltató kizárólagos felelőssége, hogy csak kizárólag korhatár nélküli, jogszabályban nem tiltott tartalmakat jeleníthet meg. Az Infotec, amennyiben tudomására jut, bármely korhatáros tartalom megjelenését kizár a szolgáltatásból. Minden felhasználó jogosult kifogásolt tartalom bejelentésére a mobilalkalmazáson keresztül, vagy a Szolgáltató, és a hír megjelölésével a kifogas@newsmix.hu email címen. Az Infotec a jogosan kifogásolt tartalmak megjelenését korlátozza, indokolt esetben törli, szükség esetén a Szolgáltató teljes hozzáférését törli, minden általa közzétett tartalommal együtt. A Szolgáltatók tudomásul veszik, hogy az Infotec korlátozhatja, törölheti az általuk közölt tartalmak megjelenését. Amennyiben a Szolgáltatónak nyújtott szolgáltatás megszüntetése a Szolgáltatónak felróható okból valósul meg, úgy Infotec a befizetett előfizetési díjat nem téríti meg.

A Szolgáltatók a rendszeren keresztül kizárólag publikus, bárki számára korlátozás nélkül elérhető, letölthető információkat továbbíthatnak. A tartalmakban szereplő információk, képek, videók, hivatkozások jogtisztaságáért kizárólag a Szolgáltató felel. A Szolgáltatók által közzétett tartalmaknak magáncélú felhasználáson túli felhasználása – például adatbázisban történő tárolás, kereskedelmi forgalomba hozatala – kizárólag a tartalmat közzétevő Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Infotec más, vele azonos piacon működő, esetleg konkurens vállalkozás számára is biztosítja a rendszer szolgáltatásait.

A szolgáltatás biztosítása internet közbeiktatásával történik. Az internet működésének sajátosságából adódóan az információk folyamatos elérhetősége technikai problémák esetén nem garantálható. Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja az előfizetést, amennyiben az Infotec-nek felróható okból a szolgáltatás legalább 48 órán keresztül nem elérhető. Ebben az esetben Infotec az előfizetés időarányos részét visszatéríti. Szolgáltató elfogadja, hogy egyéb kártérítési igénnyel nem él az elmaradt szolgáltatással összefüggésben.

 

TÁJÉKOZTATÓ A REKLÁMKÖZVETÍTŐI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A FELELŐSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

 

Társaságunk a 2008. évi XLVIII. törvény 3.§ i.) pontja szerinti reklám közvetítői tevékenységet végez, így az utalt törvény 23.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján a reklám tartalmából eredő jogsértés esetén nem felel, amennyiben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 8-12.§-aiban foglalt feltételeknek megfelel. Ezt erősíti meg az Ektv. 7 .§ (2) bekezdése, amely szerint:

„A közvetítő szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – a 8-11. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel.”

Az Ektv. 7.§ (3) bekezdése kimondja továbbá, hogy

„A közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.”

Az Ektv. 2.§-a alapján az általunk végzett tevékenység nagyobb részben a 2.§ ld) pontjában részletezett ún. keresőszolgáltatás, melyre figyelemmel az Ektv. 7.§ -a  szerint nem terhel felelősség , ha

– az általunk nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatjuk az Ektv. 13. § szerinti eljárást.

nincs tudomásunk az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;

 amint a jogellenes magatartásról tudomást szerzünk, haladéktalanul intézkedünk az elérési információ eltávolításáról vagy a hozzáférés megtiltásáról.

A tárolt információt változatlan formában tesszük közzé, azt nem módosítjuk, nem változtatjuk meg, így a tartalomért a reklám közzétevője felel.

Az oldal használatával beleegyezik a sütik (cookie-k) használatába az oldalon. További információ

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak- kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, - adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészőprogramjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes Weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)

Bezárás